Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1173
Title: ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
FORMING OF THE FORWARDING SERVICE ALTERNATIVE VARIANTS IN INTERMODAL TRANSPORTATION
Authors: Шраменко, Н. Ю.
Орда, О. О.
Орда, А. А.
Shramenko, N.
Оrda, A.
Keywords: транспортно-експедиторське обслуговування
інтермодальні перевезення
контейнер
технологія
критерій ефективності
транспортно-экспедиторское обслуживание
интермодальные перевозки
технология
критерий эффективности
forwarding service
intermodal transportation
container
technology
efficiency criterion
Issue Date: 2015
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Шраменко, Н. Ю. Формування альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час інтермодальних перевезень / Н. Ю. Шраменко, О. О. Орда // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С. 70–77.
Abstract: Із множини комбінацій різних видів транспорту сформовано альтернативні варі¬анти транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників при інтермодальній доставці вантажів у контейнерах. Запропоновано принципові схеми процесу інтермодальної доставки вантажів у контейнерах та сформовано критерій оцінки альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час інтермодальних перевезень.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/1173
ISSN: 2219-8342
Appears in Collections:Выпуск 37

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АТ_37_Shramenko.pdf300.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.