Выпуск 31 Collection home page

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
Issue DateTitleAuthor(s)
2012МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ШАГАНИЯКрупко, И. В.; Крупко, І. В.; Krupko, I.
2012ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГУСЕНИЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ ЭКСКАВАТОРОВ НА ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬКойнаш, В. А.; Крупко, В. Г.; Койнаш, В. О.; Koynash, V.; Krupko, V.
2012ОБҐРУНТУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГУСЕНИЧНІ РУШІЇ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИНКрупко, В. Г.; Койнаш, В. О.; Єрмакова, С. О.; Койнаш, В. А.; Ермакова, С. А.; Krupko, V.; Koynash, V.; Ermakova, S.
2012ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА КОПАНИЯ ГРУНТА ДРАГЛАЙНОМКрупко, В. Г.; Алешичев, П. В.; Альошичев, П. В.; Krupko, V.; Aleshichev, P.
2012ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕРТЯ НА СИЛОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ КУЛЬКОВИХ ЗАПОБІЖНИХ МУФТ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВМалащенко, В. О.; Малащенко, В. В.; Щербак, О. В.; Малащенко, В. А.; Малащенко, В. В.; Malashenko, V.; Malashenko, V.; Sherbak, O.
2012ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКИ В СОГЛАСУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ ДИСКОВОГО ТИПАГнатов, А. В.; Трунова, И. С.; Шиндерук, С. А.; Трунова, І. С.; Шиндерук, С. О.; Gnatov, А.; Trunova, I.; Shynderuk, S.
2012СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИБарбашова, М. В.; Barbaschova, M.
2012ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ РАБОТЕ В УНИПОЛЯРНОМ РЕЖИМЕДзюбенко, А. А.; Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Еремина, Е. Ф.; Дзюбенко, О. А.; Єрьоміна, О. Ф.; Dzyubenko, A.; Hnatov, A.; Argun, Sch.; Yeriomina, O.
2012РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО ЧУГУНАСкобло, Т. С.; Клочко, О. Ю.; Тришевский, О. И.; Тришевський, О. І.; Skoblo, T.; Klochko, O.; Trishevsky, O.
2012ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВІДХОДІВ ЯК СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ НА ТРАНСПОРТІСорока, М. Л.; Яришкіна, Л. О.; Ярышкина, Л. А.; Soroka, M.; Yaryshkina, L.
2012НОВЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙСкобло, Т. С.; Тихонов, А. В.; Рыбалко, И. Н.; Тіхонов, А. В.; Рибалко, І. М.; Scoblo, T.; Tikhonov, A.; Rybalko, I.
2012ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫБРАННЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ СТУДЕНТАМИ ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА», С ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗАШевченко, В. А.; Шевченко, В. О.; Shevchenco, V.
2012ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА О НЕСТАЦИОНАРНОМ КИНЕМАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВАЯнютин, Е. Г.; Богдан, Д. И.; Янютін, Є. Г.; Богдан, Д. І.; Yanyutin, E.; Bogdan, D.
2012ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА»Шапошнікова, О. П.; Рудакова, С. С.; Шапошникова, О. П.; Рудакова, С. С.; Shaposhnikova, E.; Rudakova, S.
2012КОРИГУВАННЯ МАТРИЦІ ТРАНСПОРТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ЧЕРЕЗ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКІВ НА ДІЛЯНКАХ МЕРЕЖІЗасядько, Д. В.; Zasiadiko, D.
2012МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПУНКТІВ ВАНТАЖНОГО СКЛАДУ АЕРОПОРТУМарінцева, К. В.; Маринцева, К. В.; Marintseva, K.
2012РОЗРАХУНОК ІМОВІРНОСТІ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВИ ПЕРЕСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИНОМІАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІБілоус, А. Б.; Могила, І. А.; Огородник, С. А.; Билоус, А. Б.; Могила, И. А.; Bilous, A.; Mohyla, I.; Ohorodnyk, S.
2012ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКОВОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ДОВЖИН ПЕРЕГОНІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУГорбачов, П. Ф.; Макарічев, О. В.; Свічинський, С. В.; Горбачев, П. Ф.; Макаричев, А. В.; Свичинский, С. В.; Gorbachov, P.; Makarychev, O.; Svichynskyi, S.
2012ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ РЕСУРСІВ ТЕРМІНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯНагорний, Є. В.; Шраменко, Н. Ю.; Нагорний, Е. В.; Nagornji, Ye.; Shramenko, N.
2012ВОДОРОДНЫЕ ЭКОТЕХНОЛОГИИ – ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИСоловей, В. В.; Канило, П. М.; Гриценко, А. В.; Внукова, Н. В.; Каніло, П. М.; Solovey, V.; Kanilo, P.; Hrytsenko, A.; Vnukova, N.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32