Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України

Постійне посилання зібрання

Збірник містить матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України». Матеріали присвячені результатам теоретичних і практичних досліджень за провідними напрямами розвитку управління підприємством, економіки та підприємництва, фінансово го та проектного менеджменту, логістики та маркетингу в підприємстві в сучасних умовах. Матеріали друкуються в авторській редакції. Організаційний комітет не несе відповідальності за достовірність фактів, власних імен, віку авторів та іншої інформації використаної в публікаціях. Відповідальність за зміст та оригі нальність матеріалів конференції несе автор та його науковий керівник.

Переглянути