Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Постійне посилання зібрання

Матеріали конференції будуть корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, представників сфери державного управління, практичних працівників у всіх галузях економіки, а також аспірантів і здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей. Матеріали опубліковані в авторській редакції з дотриманням індивідуального стилю. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не поділяти погляди авторів на ті чи інші питання, що розглянуті в рамках науково-практичної конференції.

Переглянути