Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2766
Title: Функціональні тернарні сплави кобальту
Other Titles: Функциональные тернарные сплавы кобальта
Functional ternary cobalt alloys
Authors: Ненастіна, Т. О.
Ведь, М. В.
Сахненко, М. Д.
Проскуріна, В. О.
Ненастина, Т. А.
Ведь, М. В.
Сахненко, Н. Д.
Проскурина, В. О.
Nenastina, T.
Ved’, M.
Sakhnenko, N.
Proskurina, V.
Keywords: потрійні сплави;мікротвердість покриттів;функціональні властивості;морфологія поверхні;корозійна стійкість;тройные сплавы;микротвердость покрытий;функциональные свойства;морфология поверхности;коррозионная стойкость;ternary alloys;microhardness of coatings;functional properties;surface morphology
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Ненастiна, Т. О. Функцiональнi тернарнi сплави кобальту / Ненастiна Т. О., Ведь М. В., Сахненко М. Д., Проскурiна В. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.)та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 86, т. 1. - С. 49-54
Abstract: Обговорюються функціональні властивості тернарних сплавів Co-Mo-W і Co-Mo-Zr, осаджених у гальваностатичному й імпульсному режимах з пірофосфатно-цитратних електролітів. Електролітичні покриття відрізняються рівномірно розвиненою поверхнею та високим опором корозії. Установлено фізико-механічні властивості покриттів Co-Mo-W.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2766
ISSN: 2219-5548
DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.1.49
УДК: 621.357
Appears in Collections:Випуск 86

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_V_2019.pdf828.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.