Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/910
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АТП НА БАЗІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
Other Titles: РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АТП НА БАЗЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
IMPLEMENTATION OF MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY ON THE BASIS OF BALANCED SCORECARD
Authors: Левченко, О. П.
Прокопавічюс, Г. А.
Прокопавичюс, А. А.
Levchenko, O.
Prokopavichus, A.
Keywords: стратегія
стратегічна ціль
збалансована система показників
планування
автотранспортне підприємство
стратегия
стратегическая цель
сбалансированная система показателей
планирование
автотранспортное предприятие
strategy
strategic aim
balanced scorecard
planning
motor transport enterprise
Issue Date: 2014
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Левченко, О. П. Реалізація стратегії розвитку АТП на базі збалансованої системи показників / Левченко О. П., Прокопавічюс Г. А. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. - Х. : ХНАДУ, 2013. - Вип. 23. - С. 103-111
Abstract: У цій статті розглянуто особливості реалізації стратегії на базі збалансованої системи показників. Основною метою статті є розробка підходу, що дозволить в поточному періоді відстежувати рівень досягнення стратегічних цілей АТП та внесок окремих підрозділів в отриманий результат під час застосування збалансованої системи показників. Запропоновано на додаток до традиційних стратегічних карт розробляти документ, в якому система збалансованих показників буде надана не лише в розрізі чотирьох основних аспектів, а й відповідно до стратегічного набору з прив’язкою до основних організаційних одиниць АТП. Підхід дозволить отримати важливу інформацію для визначення успішності реалізації стратегії в поточному періоді, коригування стратегії, розробки заходів щодо ліквідації недоліків. Результати дослідження можуть бути використані АТП під час розробки та реалізації стратегії розвитку.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/910
ISSN: 2225-2304
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_23.pdf255.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.