Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1185
Title: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR ЕСКІЗНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАСОБІВ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ
Other Titles: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПАКЕТЕ AUTODESK INVENTOR ЭСКИЗНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ТЕОРИИ R-ФУНКЦИЙ
VISUALIZATION IN THE PACKAGE AUTODESK INVENTOR SKETCH GEOMETRY WHEN USING TOOLS IN THE THEORY OF R-FUNCTIONS
Authors: Іванов, Є. М.
Іванова, З. О.
Бей, А. С.
Иванов, Е. М.
Иванова, З. А.
Бей, А. С.
Іvanov, E.
Іvanova, Z.
Bey, A.
Keywords: зуб
шестерня
засоби теорії R-функцій
пакет Autodesk Inventor
средства теории R-функций
пакет Autodesk Inventor
tooth
gear
tools of the theory of R-functions
the package Autodesk Inventor
Issue Date: 2015
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Іванов, Є. М. Візуалізація в пакеті Autodesk Inventor ескізної геометрії при застосуванні засобів теорії R-функцій / Є. М. Іванов, З. О. Іванова, А. С. Бей // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С. 143–148.
Abstract: Pозглянуто можливість автоматизації та контролю обчислювального процесу при застосуванні засобів теорії R-функцій та основ машинної графіки, яка дозволяє рівняння граничної поверхні та області конічного криволінійного зуба і з’єднувального диска в цілому подавати в аналітичній формі з можливою візуалізацією в пакеті Autodesk Inventor.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/1185
ISSN: 2219-8342
Appears in Collections:Выпуск 37

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АТ_37_22.pdf602.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.