Електронний архів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ElArKhADI)

Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Створення інформаційного сайту для пошуку вільних парковок
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12-28) Карпук, Микола Сергійович
Об’єкт дослідження – інформаційний сайт для пошуку вільних парковок.Предмет дослідження – сучасні інструменти для створеннявеб-сайту. Метою дипломної роботи є створення інформаційного сайту для підвищення ефективності використання існуючих парковок. Під час виконання роботи був спроектований функціонал сайту, зроблений аналіз та вибір необхідних інструментів і бібліотек, виконана розробка сайту та його публікація на хостингу. Результати атестаційної випускної роботи можуть бути використані на практиці для розвитку громадських транспортних систем.
Документ
Розробка засобів створення віртуальних моделей для навчального процесу
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-12-28) Завада, Денис Олексійович
Об’єкт дослідження – інтегровані середовища розробки для створення 3D моделей, графічні програмні забезпечення. Предмет дослідження – додаток для покрокового складання 3D моделей. Метою роботи – створення додатку для прискорення процесу опанування тим чи іншим об’єктом шляхом його візуалізації. Метод дослідження – розробка мінімально здатного продукту. При роботі з невідомими складними компонентами, для людини недостатньо зрозуміти принцип та структуру компонента у текстовому форматі, навіть з наведеними рисунками. Оскільки як правило, рисунки відображають елемент лише в одній проекції та не можуть передати його будову. Не кожна людина має інженерний спосіб мислення та можливість моделювання компонента по ілюстрації в одній площині. Компанії, які розробляють складні компоненти для різних галузей витрачають багато часу на навчання працівників для роботи з ними. Як підсумок робітник витрачає більше часу на опанування складними елементами, замість корисної та продуктивної роботи. Основні завдання та характеристики бажаних результатів – описати існуючі програми для створення 3D моделей та їх анімацій; створити додаток з можливістю покрокового збору та розбору 3D моделі; створення алгоритму автоматичного імпорту 3D моделі, її анімації; зберігання файлів додатку у хмарному середовищі Amazon.
Документ
Розробка сайту з продажу запчастин (комплексний)
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-06-30) Животченко, Ангеліна Дмитрівна
Об’єкт дослідження - процес створення веб-сайту, що використовує сучасні технології фронт-енду для створення інтерфейсу та функціональності. Мета роботи – розробка веб-сайту для продажу запчастин, використовуючи сучасні технології фронт-енду, для забезпечення ефективногота зручного сервісу для користувачів. Предмет дослідження – веб-сайт для продажу запчастин, розроблений з використанням HTML, CSS та JavaScript. У роботі були розглянуті особливості e-commerce, а також сучасні технічні та ергономічні принципи розробки сайтів; опрацьован теоретичний матеріал з питань сучасних методів та технологій фронт-енду; здійснено аналіз предметної області та контексту використання веб-сайту; визначені та формалізовані вимоги до розроблюваного веб-сайту; обрані найбільш перспективні інструменти та технології для розробки; розроблена практична реалізація фронтенду веб-сайту з продажу запчастин за допомогою вибраних інструментів та технологій.
Документ
Побудова моделі класифікації тексту з допомогою мереж глибокого навчання
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ісаджанян, Артур Михайлович
Об’єкт дослідження − процес створення моделі класифікації тексту, що використовує методи глибокого навчання для аналізу та класифікації текстових даних. Мета роботи – розробка моделі класифікації тексту з використанням мереж глибокого навчання, забезпечуючи високу точність та здатність працювати з великими об'ємами текстових даних. Предмет дослідження – модель класифікації тексту, розроблена за допомогою Python та бібліотеки для глибокого навчання. У роботі був опрацьований теоретичний матеріал з питань методів та технологій глибокого навчання, застосовуваних для класифікації тексту; здійснено аналіз предметної області та контексту використання моделі класифікації тексту; визначено та формалізовано вимоги до розроблюваної моделі класифікації тексту; вибрано найбільш перспективні інструменти та технології для розробки моделі; розроблено практичну реалізацію моделі класифікації тексту за допомогою вибраних інструментів та технологій.
Документ
Розробка сайту з продажу запчастин (комплексний)
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Клименко, Сергій Андрійович
Об’єкт дослідження – процес створення програми для виявлення та ідентифікації осіб на основі технологій розпізнавання обличчя у середовище Python. Мета роботи – розробка програми для виявлення та ідентифікації осіб, за допомогою якого можна буде удосконалити контроль за відвідуванням у навчальному закладі та інших організаціях з подібною системою контролю. Предмет дослідження – математичні та програмні засоби для створення систем розпізнавання обличчя людини для ідентифікації її особистих даних. У роботі було досліджено – систему розпізнавання осіб по обличчю за допомогою алгоритмів, принцип її дії та які види систем існують. Визначили, що таке алгоритми та методи розпізнавання, які вони бувають та обрали основний інструмент для подальшої реалізації програми. Розроблено основне завдання, описано алгоритм програми та реалізовано його у програмі. Розглянуто розділ охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. Результат дипломного проекта можуть бути використано для практичного застосування у різних виробничих механізмах.