Електронний архів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ElArKhADI)

Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Мехатроннi системи автомобiля. Частина 2. Ходова частина
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Бороденко, Ю. М.; Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.
Розглянуто компонентний склад електронних систем керування та способи реалізації керуючих впливів на агрегати ходової частини автомобіля. Наведено приклади структури та алгоритми функціонування мехатронних систем рульового керування, активних гальм і підвіски автомобіля провідних автовиробників. Дана загальна характеристика систем керування комбінованої структури шасі автомобіля, які дозволяють інтегрувати функції систем динамічної стійкості, допомоги водієві та безпеки руху автомобіля, включаючи можливості автопілотів. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей автотранспортних навчальних закладів, корисний для інженерно-технічних працівників у сфері виробництва компонентів автомобільної мехатроніки та обслуговування автотранспортних засобів.
Документ
Мехатронні системи автомобіля. Частина 1. Силовий привід
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бороденко, Ю. М.; Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.
Наведено загальні принципи будови мехатронних систем. Дана характеристика об’єктів та систем керування автомобіля. Розглянуто способи реалізації керуючих впливів на агрегати силового приводу автомобіля за допомогою електричних виконавчих пристроїв промислових зразків. Наведено приклади структури та алгоритми функціонування мехатронних систем ДВЗ та трансмісії провідних автовиробників. Виконано структурний аналіз альтернативних систем силового приводу автомобіля. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей автотранспортних навчальних закладів, корисний для інженерно-технічних працівників у сфері виробництва компонентів автомобільної мехатроніки та обслуговування автотранспортних засобів.
Документ
Електричнi системи i комплекси транспортних засобiв : розділ “Електричнi системи автомобiля” : для студентiв спеціальності 141 : конспект лекцій
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бороденко, Ю. М.
Конспект лекцій складено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» для підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Конспект містить шість тем першої частини курсу загальним обсягом 36 години. Надані теми містять поновлений матеріал, що стосується устрою та функціонування традиційних електромеханічних систем автомобіля з електронними блоками керування. Матеріал даного конспекту складено за оглядом інформації навчальної літератури, наукових досліджень та Інтернет сторінок провідних автомобілебудівників. Зміст матеріалу орієнтований на фахівців електромеханіків та для його опанування потрібні певні знання з спеціальних дисциплін (розділів), що передують за навчальним планом: устрій автомобіля, двигуни внутрішнього згоряння, електротехніка (ТОЕ), електроні прилади і пристрої, дискретні пристрої автоматики. Методологія викладення матеріалу передбачає послідовність інформації: призначення та класифікація систем і їх складових; устрій компонентів; структура та функціонування систем; приклади сучасних систем промислових зразків; концептуальні технічні рішення з використанням сучасних технологій. Для кращого засвоєння матеріалу, в конспекті наводяться структурні і електричні схеми та ілюстрації натуральних об’єктів. Після кожної теми надано перелік контрольних запитань складених у форматі екзаменаційної атестації. Наприкінці конспекту наведено перелік прийнятих скорочень.
Документ
Електричні системи і комплекси транспортних засобів : розділ «Мехатронні системи автомобіля комбінованої структури» : для студентiв спеціальності 141 : конспект лекцій
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бороденко, Ю. М.; Гнатов, А. В.
Дана загальна характеристика систем керування автомобілем, які поєднують мехатронні системи його силової і ходової частин на алгоритмічному рівні. Розглянуто шинні структури комбінованих систем керування, що дозволяють інтегрувати функції систем динамічної стійкості, допомоги водієві та безпеки руху автомобіля, включаючи можливості автопілотів. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей навчальних закладів автотранспортного спрямування, корисний для інженерно-технічних працівників у сфері проектування систем автомобільної електроніки та обслуговування автомобілів.
Документ
Електричні системи і комплекси транспортних засобів : розділ «Мехатронні системи шасі автомобіля» : для студентiв спеціальності 141 : конспект лекцiй
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Бороденко, Ю. М.; Гнатов, А. В.
Дана загальна характеристика систем рульового керування, гальм та підвіски автомобілів. Розглянуто компонентний склад електронних систем керування та способи реалізації керуючих впливів на окремі агрегати і вузли ходової частини автомобіля за допомогою мехатронних модулів промислових зразків. Наведено приклади структури та алгоритми функціонування мехатронних систем шасі провідних автовиробників. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей навчальних закладів автотранспортного спрямування, корисний для інженерно-технічних працівників у сфері проектування систем автомобільної електроніки та обслуговування автомобілів.