Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1826
Title: ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗНОШУВАННЯ КОНТРТІЛ БАРАБАННИХ ГАЛЬМІВНИХ МЕХАНІЗМІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ НА ПЕРЕДНІЙ ОСІ ДВОВІСНИХ АВТОМОБІЛІВ
Other Titles: СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ КОНТРТЕЛ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ ДВУХОСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
REDUCE SPEED WEAR COUNTERBODIES DRUM BRAKES MOUNTED ON THE FRONT AXIS TWO-AXLE VEHICLE
Authors: Назаров, О. І.
Назаров, В. І.
Назаров, А. И.
Назаров, В. И.
Nazarov, A.
Nazarov, V.
Keywords: двовісний автомобіль
барабанний гальмівний механізм
знос
двухосный автомобиль
барабанный тормозной механизм
износ
two-axle vehicle
drum brake drive
wear
Issue Date: 2016
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Назаров, О. І. Модулятор гидравлического тормозного привода с большим расходом рабочей жидкости / О. І. Назаров, В. І. Назаров // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 75. – C. 89–94.
Abstract: Визначено закономірність зміни технічного стану барабанних гальмівних механізмів двовісних автомобілів під час експлуатації залежно від зміни коефіцієнта розподілу галь-мівних сил між осями, їх геометричних параметрів та режимів роботи.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/1826
ISSN: 2219-5548
Appears in Collections:Выпуск 75

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V_75_14.pdf917.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.