Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2640
Title: Моделювання навантаженостi та аналiз напружено-деформованого стану елементiв траверси ливарного крана
Other Titles: Load simulation and analysis of the stress-strain state of the elements of a casting crane travers
Моделирование нагруженности и анализ напряженно-деформированного состояния элементов траверсы литейного крана
Authors: Сагіров, Ю. Г.
Суглобов, В. В.
Кухар, В. В.
Рєзніков, О. О.
Sahirov, Y.
Suglobov, V.
Kukhar, V.
Reznikov, A.
Сагиров, Ю. Г.
Суглобов, В. В.
Кухарь, В. В.
Резников, А. А.
Keywords: ливарний кран;траверса;надійність;моделювання;концентрація напружень;закономірність;метод скінченних елементів;межа плинності;дефекти;напружено-деформований стан;reliability;modeling;stress concentration;method of finite elements;yield strength;defects;stress-strain state;ливарний кран;траверса;надежность;моделирование;концентрация напряжений;закономерность;метод конечных элементов;межа текучести;дефекты;напряженно-деформированное состояние
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобильно-дорожній університет
Citation: Моделювання навантаженостi та аналiз напружено-деформованого стану елементiв траверси ливарного крана / Сагiров Ю. Г., Суглобов В. В., Кухар В. В., Рєзнiков О. О. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 84. - С. 5-12
Abstract: Проведено моделювання навантаженості під час розгону ливарного крана та аналіз фактичного напружено-деформованого стану елементів траверси з урахуванням теплового впливу та додаткових інерційних навантажень. Об’єктом дослідження є закономірність розподілу напружень в елементах траверси. У статті запропоновано методологію моделювання та аналізу напружено-деформованого стану траверси ливарного крана з урахуванням додаткових навантажень, яка ґрунтується на методах розрахунків на міцність за допустимими напруженнями та методі скінченних елементів. Розроблено розрахункову схему, твердотільно-деформовану модель та виконано розрахунок методом скінченних елементів у CAD/CAE системі.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2640
ISSN: 2219-5548
УДК: 621.875
Appears in Collections:Выпуск 84 / Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_V84.pdf1,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.