Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2646
Title: Результати дослiдження осiдань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 роцi
Other Titles: The results of the research of KhNAHU hostel No.5 subsidence in 2018
Результаты исследования оседания общежития ХНАДУ №5 в 2018 году
Authors: Мусієнко, І. В.
Казаченко, Л. М.
Musiienko, I.
Kаzachenko, L.
Мусиенко, И. В.
Козаченко, Л. М.
Keywords: вертикальне осідання інженерної споруди;репер;нівелір;нівелірний хід;відмітка;річна динаміка зміни осідань будівлі;vertical subsidence of engineering structures;rapper;level;leveling course;mark;the annual dynamics of changes in the drawdown of the building;вертикальное оседание инженерного сооруже-ния;репер;нивелир;нивелирный ход;отметка;годовая динамика изменения оседаний сооружения
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобильно-дорожній університет
Citation: Мусiєнко, I. В. Результати дослiдження осiдань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 роцi / Мусiєнко I. В., Казаченко Л. М. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 84. - С. 51-54
Abstract: Розглядається дослідження вертикальних осідань гуртожитку ХНАДУ №5 у 2018 році. Необхідність спостереження за осіданнями будівлі викликана ситуаційним розташуванням будівлі на частково штучному схилі зі стрімким перепадом висот. На основі аналізу динаміки зміни переміщень у часі зроблено висновки щодо вертикальних переміщень будівлі.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2646
ISSN: 2219-5548
УДК: 528.482.4
Appears in Collections:Выпуск 84 / Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_V84.pdf807,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.