Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2647
Title: Формування бази метаданих ГIС "Автомобiльна дорога" для монiторингу i кадастру автомобiльних дорiг
Other Titles: Formation of GIS «Automobile Road» metadata bases for monitoring and automobile road cadastre
Формирование базы метаданных ГИС «Автомобильная дорога» для мониторинга и кадастра автомобильных дорог
Authors: Саркiсян, Г. С.
Ряпухін, В. М.
Sarkisian, H.
Riapukhin, V.
Саркисян, Г. С.
Ряпухин, В. Н.
Keywords: метадані;геоінформаційна система;база даних;автомобільна дорога;рівність;надійність;вихідні дані;кадастр;metadata;geoinformation system;database;roughness;reliability;input data;cadastre;метаданные;геоинформационная система;база данных;автомобильная дорога;ровность;надежность;исходные данные;кадастр
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобильно-дорожній університет
Citation: Саркiсян, Г. С. Формування бази метаданих ГIС "Автомобiльна дорога" для монiторингу i кадастру автомобiльних дорiг / Саркiсян Г. С., Ряпухiн В. М. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 84. - С. 55-61
Abstract: У даній статті розглядається підхід до формування бази даних ГІС «Автомобільна дорога» для моніторингу і кадастру автомобільних доріг. Розглядається схема взаємодії рухомого пневматичного колеса автомобіля і нерівності на покритті автомобільної дороги. Проведено аналіз існуючих нерівностей на покриттях експлуатованих дорожніх одягів та визначено типові форми нерівностей. Запропоновано підхід до визначення величини навантаження на дорожній одяг при подоланні нерівностей різної форми і підхід до формування бази даних ГІС «Автомобільна дорога».
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2647
ISSN: 2219-5548
УДК: 625.7
Appears in Collections:Выпуск 84 / Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_V84.pdf252,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.