Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2649
Title: Аналiз природно-клiматичних факторiв для формування бази даних ГIС - "Автомобiльна дорога"
Other Titles: Analysis of nature and climate factors to form the GIS-Automobile Roads database
Анализ природно-климатических факторов для формирования базы данных ГИС – «Автомобильная дорога»
Authors: Ряпухiн, В. М.
Keywords: клімат;ГІС;температурний режим;метадані;бази даних;покриття;температура;climate;GIS;temperature regime;metadata;databases;coverage;temperature;климат;ГИС;температурный режим;метаданные;базы данных;покрытие;температура
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобильно-дорожній університет
Citation: Ряпухiн, В. М. Аналiз природно-клiматичних факторiв для формування бази даних ГIС - "Автомобiльна дорога" / Ряпухiн В. М., Захарова Е. В. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 84. - С. 67-74
Abstract: У зв’язку із суттєвими змінами температурного режиму й пов’язаного з ним водно-теплового режиму конструкцій нежорсткого дорожнього одягу, які призвели до невідповідності існуючого районування України фактичному режиму роботи нежорсткого дорожнього одягу, виникає потреба у корегуванні або розробленні нового кліматичного районування України за умовами роботи асфальтобетонів та корегування бази даних ГІСАД для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу за критеріями міцності, оцінки і прогнозування стану автомобільних доріг.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2649
ISSN: 2219-5548
УДК: 656.13
Appears in Collections:Выпуск 84 / Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_V84.pdf572.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.