Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2659
Title: Дослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи
Other Titles: Исследование задержек участников движения при пересечении пешеходами улиц и дорог через регулируемые пешеходные переходы
Investigation of Average Delays of Road Users at Signalized Pedestrian Crossings
Authors: Горбачов, П. Ф.
Макарічев, О. В.
Атаманюк, Г. В.
Горбачов, П. Ф.
Макарічев, О. В.
Атаманюк, Г. В.
Horbachov, P.
Makarichev, A.
Atamanyuk, A.
Keywords: пішохід;транспорт;пішохідний перехід;викличний пристрій;час затримки;пешеход;транспорт;пешеходный переход;вызывное устройство;время задержки;pedestrian;vehicle;vehicle;pedestrian crossing;push button;delay time
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Горбачов, П. Ф. Дослiдження затримок учасникiв руху пiд час перетинання пiшоходами вулиць i дорiг через регульованi пiшохiднi переходи / Горбачов П. Ф., Макарiчев О. В, Атаманюк Г. В. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 44. - С. 40-49
Abstract: Отримано аналітичні моделі витрат часу пішоходів і ТЗ на регульованих пішохідних переходах із викличними пристроями, які створюють основу для визначення оптимального варіанта організації дорожнього руху в місцях перетинання пішохідних та транспортних потоків на ділянках міських вулиць і автомобільних доріг залежно від інтенсивності руху його учасників обох видів.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2659
ISSN: 2219-8342
УДК: 656.051
Appears in Collections:Выпуск 44 / Випуск 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AT_44_5.pdf800.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.