2017 : [1227] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців [149]

Наукові праці Miжнародної науково-практичної конференції, 19–20 жовтня 2017 р., м. Харків. Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника та присвячена 50-річчю кафедри ДВЗ.

Logo

Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України [88]

Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 02 червня 2017 р

Logo

Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам [80]

Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару

Logo

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді [168]

Матеріали Х Міжнародної студентської наукової конференції, м. Харків, 10 березня 2017 року

Logo

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва [105]

Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 10 листопада 2017 року

Logo

Синергетика, мехатронiка, телематика дорожнiх машин i систем у навчальному процесi та науцi [89]

Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 р.

Logo

Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України [157]

Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 14 грудня 2017 року

Logo

Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Том. І [146]

Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р.

Logo

Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Том. ІІ [169]

Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р.

Logo

Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір [76]

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки,16 листопада 2017 р.