Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2915
Title: Підвищення корозійної стійкості алюмінієвих сплавів під час модифікування
Other Titles: Повышение коррозионной стойкости алюминиевых сплавов при модифицировании
Increasing the corrosion resistance of aluminum alloys when modified
Authors: Калінін, А. В.
Калинин, А. В.
Kalinin, A.
Keywords: алюмінієві сплави;наномодифікатор;карбід кремнію;корозійні властивості;алюминиевые сплавы;наномодификаторы;карбид кремния;коррозионные свойства;aluminum alloys;nanomodifier;silicon carbide;corrosion properties
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Калiнiн, А. В. Пiдвищення корозiйної стiйкостi алюмiнiєвих сплавiвпiд час модифiкування / Калiнiн А. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 88, т.1. - С. 12-16
Abstract: Вивчено корозійні властивості алюмінієвих сплавів систем АІ-Мg, АІ-Мg-Sc і Аl-Ѕі до та після модифікування. Проведено випробування на загальну, міжкристалітну, розшаровну корозію та корозійне розтріскування сплавів АМг6, АЛ4. Результати показали ефективність модифікування алюмінієвих сплавів АЛ4 карбідом кремнію.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2915
ISSN: 2219-5548
DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2020.88.1.12
УДК: 669.715
Appears in Collections:Выпуск 88 / Випуск 88 Том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_V88_1.pdf303.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.