Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2916
Title: Епіламування поверхні як спосіб пластифікації холоднокатаних низьковуглецевих сталей
Other Titles: Эпиламирование поверхности как способ пластификации холоднокатаных низкоуглеродистых сталей
Epilamization of surface as a way to plasticize cold-rolled low carbon steel
Authors: Дощечкіна, І. В.
Татаркіна, І. С.
Дощечкина, И. В.
Татаркина, І. С.
Doschechkina, І. V.
Tatarkina, І. S.
Keywords: холоднокатана сталь;тонкий лист;епіламування;шорсткість поверхні;міцність;пластичність;розтягання;штампування;здатність до витягування;холоднокатаная сталь;тонкий лист;эпиламирование;шероховатость поверхности;прочность;пластичность;растяжение;штампуемость;способность к вытяжке;cold-rolled steel;thin sheet;pilation;surface roughness;strength;ductility;tensile;stamping formability;extrusion ability
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Совершенствование методов экспресс-контроля деталей / Глушкова Д. Б., Воронков А. И., Демченко С. В., Викторова Е. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 88, т. 1. - С. 23-29
Abstract: Установлено вплив епіламування поверхні на поведінку виробів у процесі розтягання та їх механічні властивості. Доведено також суттєве підвищення технологічної пластичності та покращення штампування низьковуглецевих автолистових сталей. Оцінена за методом Ерексена здатність листа зі сталі 08кп до витягування змінюється від групи ВГ до значень, що перевищують вимоги ВОСВ, які згідно з ГОСТ 9045-93 регламентуються тільки для сталі кращої якості 08Ю. Цей ефект пов’язаний зі зміною поведінки листа під час деформування (без зміни властивостей матеріалу листа) за рахунок покращення чистоти поверхні та «заліковування» поверхневих дефектів.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2916
ISSN: 2219-5548
DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2020.88.1.17
УДК: 669.017:621.73
Appears in Collections:Выпуск 88 / Випуск 88 Том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_V88_1.pdf852.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.