Інноваційні підходи до навчання здобувачів вищої освіти в сфері економіки та менеджменту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Інноваційні підходи до навчання здобувачів вищої освіти в сфері економіки та менеджменту / І. В. Федотова, Н. А. Бочарова // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів : зб. наук. пр. за матеріалами наук. інтернет–конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – С. 80–85.