Аналіз досвіду використання платформи Futurelearn для інтеграції масових відкритих онлайн-курсів в систему навчання

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Аль-Дара, Є. Н. Автоматизована система моніторингу стану хворого на прикладі моніторингу пульсу / Є. Н. Аль-Дара, В. Ю. Мойсеєв / Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 212-214.