ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ РЕСУРСІВ ТЕРМІНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано математичну формалізацію процесу функціонування терміналу. Визначено раціональну кількість людських та транспортно-складських ресурсів термінального комплексу відповідно до характеристик вхідного вантажопотоку.

Опис

Ключові слова

термінальний комплекс, транспортно-складські ресурси, сітьове планування, терминальный комплекс, транспортно-складские ресурсы, сетевое планирование, terminal handler, transport and storage resources, network planning

Бібліографічний опис

Нагорний, Є. В. Визначення раціональної кількості ресурсів термінального комплексу на основі теорії сітьового планування / Є. В. Нагорний, Н. Ю. Шраменко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2012. – Вып. 31. – С. 83-87

Зібрання