Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто питання побудування діагностичної системи електроприводу автомобіля з використанням експертної програми. Описана процедура формування бази знань експертної системи. Наведено функціональну схему інтегрованої системи самодіагностики.

Опис

Ключові слова

електропривод, вентильна машина, тягова акумуляторна батарея, перетворювач напруги, спектральний аналіз, діагностична система, експертна програма, electric drive, brushless machine, traction battery, voltage converter, spectral analysis, diagnostic system, expert program, электропривод, вентильная машина, тяговая аккумуляторная батарея, преобразователь напряжения, спектральный анализ, диагностическая система, экспертная программа

Бібліографічний опис

Бороденко, Ю. М. Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля / Ю. М. Бороденко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2018. - Вип. 13.

Зібрання