Методика діагностики функціонування регіональної транспортно-логістичної системи

Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано методику діагностики функціонування регіональної транспортно-логістичної системи.

Опис

Ключові слова

транспортна система, транспортна діагностика, діагностика транспортних систем, регіональна транспортно-логістична система, транспортная система, транспортная диагностика, диагностика транспортных систем, региональная транспортно-логистическая система, transport system, transport diagnostics, diagnostics of transport systems, regional transport-logistic system

Бібліографічний опис

Кравченко, О. П. Методика діагностики функціонування регіональної транспортно-логістичної системи / О. П. Кравченко, П. Є. Медведєв // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 4.

Зібрання