МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СІМЕЙСТВА ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Виконано аналіз моделей колісних тракторів, які на даний момент випускаються. Описано методологію створення сімейств тракторів загального призначення. Наведено системність при проектуванні колісних тракторів, за рахунок побудови розчленування системи на ієрархічні рівні.

Опис

Ключові слова

колісний трактор, методологія створення, системність проектування, ієрархічні рівні, wheeled tractor, development methodology, system design, hierarchical levels, трактор колесный, методология создания, системность проектирования, иерархические уровни

Бібліографічний опис

Кальченко, Б. I. Методологiчнi засади створення сiмейства тракторiв загального призначення / Кальченко Б. I., Кожушко А. П. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 42. - С. 53-60

Зібрання