Підвищення ефективності функціонування системи доставки косметичної продукції у напрямку Франція – Україна

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності обслуговування замовників транспортних послуг підприємства за рахунок раціоналізації схеми доставки. Як критерій для оцінювання ефективності процесу постачання вантажів запропоновано використовувати комплексний критерій, який враховує витрати на доставку та часу доставки

Опис

Ключові слова

економічний ефект, міжнародні перевезення, схема доставки, транспортно-експедиційна діяльність, витрати на доставку, час доставки

Бібліографічний опис

Апухтіна, Д. С. Підвищення ефективності функціонування системи доставки косметичної продукції у напрямку Франція – Україна : дипломна робота … магістра : 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Апухтіна Дар'я Сергіївна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 114 с.