Спосiб вiдновлення вкладишiв пiдшипникiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб відновлення вкладишів підшипника, що полягає в нанесенні на поверхню тертя покриття, який відрізняється тим, що антифрикційне покриття наноситься іонно-плазмовим напиленням і воно є багатошаровим, причому перший шар мідь-олово, наступний шар - нікель, останній шар - свинець з оловом та міддю.

Опис

Ключові слова

металознавство, металообробка

Бібліографічний опис

Пат. 100550 Україна, МКИ С23С 14/48 (2006.01). Спосiб вiдновлення вкладишiв пiдшипникiв / Глушкова Дiана Борисiвна, Костiна Людмила Леонiдiвна, Бiлий Валентин Анатолiйович ; власники: Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Глушкова Дiана Борисiвна, Костiна Людмила Леонiдiвна, Бiлий Валентин Анатолiйович. - N u 2015 02118 ; заявл. 10.03.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. 14 N. - 2 с.

Зібрання