Практично-орієнтований підхід у навчанні для формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Майборода, Ю. В. Практично-орієнтований підхід у навчанні для формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування / Ю. В. Майборода // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф. з проблем вищ. освіти і науки, 16 листоп. 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – С. 216–217.