Інформаційна система бухгалтерського обліку як інструмент обліковоаналітичної діяльності підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Болдовська, К. П. Інформаційна система бухгалтерського обліку як інструмент обліковоаналітичної діяльності підприємства / К. П. Болдовська, Я. О. Лівенцова // Обліково-фінансові аспекти підприємницької діяльності : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 трав. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2020. – C. 117–119.