Іноваційні технології при викладанні дисципліни “міжнародні стандарти фінансової звітності”

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ходзицька, В. В. Іноваційні технології при викладанні дисципліни “міжнародні стандарти фінансової звітності” / В. В. Ходзицька // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів : зб. наук. пр. за матеріалами наук. інтернет–конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2022 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – С. 19–22.