Розробка технології виробництва асфальтобетонних сумішей з підвищеним показником зсусвостійкості за рахунок бітумного в’яжучого

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі розглянуто питання технології виробництва в’яжучих, модифікованих полімерними добавками типу термоеластопластів, що якісно впливає на довговічність роботи матеріалу на основі полімеру. Суттєвим є вплив на зсувостійкість, що і підтверджено приведеними в роботі результатами.

Опис

Ключові слова

бітум, бітумополімер, технологія приготування, гранулометричний склад, асфальтобетон, асфальтополімербетон, міцність на стиск, зсувостійкость

Бібліографічний опис

Злуніцин, Р. В. Розробка технології виробництва асфальтобетонних сумішей з підвищеним показником зсусвостійкості за рахунок бітумного в’яжучого : дипломна робота … магістра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Зуніцин Роман Вікторович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 96 с.