СТАТИСТИЧНИЙ ОПИС ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Наведено результати застосування показникового закону розподілу зі зсувом до опису довжини перегонів між зупиночними пунктами міського пасажирського транспорту та аналітичні залежності для опису відстаней між парами зупиночних пунктів, отримані на ос-нові цього розподілу

Опис

Ключові слова

перегін, відстань, зупиночний пункт, показниковий розподіл, гамма-розподіл, згортка розподілів, функція розселення, перегон, расстояние, остановочный пункт, показательное распределение, гамма-распределение, свертка распределений, функция расселения, span, distance, stop-point, exponential distribution, gamma distribution, convolution of distributions, settlement function

Бібліографічний опис

Горбачов, П. Ф. Статистичний опис взаємного розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту / П. Ф. Горбачов, П. С. Кабалянц, С. В. Свічинський // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 2011. – Вып. 53. – С. 66–69.

Зібрання