Нові програми (силабуси) як засіб створення інтегрованого підходу до організації занять з української / російської мови як іноземної

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Панченко, О. І. Нові програми (силабуси) як засіб створення інтегрованого підходу до організації занять з української / російської мови як іноземної / О. І. Панченко // Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару, 20 лют. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – С. 106.