Обґрунтування вибору виду функції транспортного тяжіння при моделюванні транзитних для центральної частини міста транспортних кореспонденцій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Засядько, Д. В. Обґрунтування вибору виду функції транспортного тяжіння при моделюванні транзитних для центральної частини міста транспортних кореспонденцій / Д. В. Засядько // Інтелектуальні технології управління транспортними процесами : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 17–18 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми та перспективи безпеки на транспорті : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. — С. 253—255.