Організація професійного самовдосконалення викладачів у напряму оптимізації процесу навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Рагріна, Ж. М. Організація професійного самовдосконалення викладачів у напряму оптимізації процесу навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України / Ж. М. Рагріна, К. І. Гейченко // Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару, 15–16 лют. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2018. – С. 230–233.