Управління мотивацією персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кирчата, І. М. Управління мотивацією персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства / І. М. Кирчата // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – С. 112–113.