Вплив економічної кризи на політику держави в оподаткуванні підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Хорошилова, І. О. Вплив економічної кризи на політику держави в оподаткуванні підприємств / І. О. Хорошилова, В. В. Байдала // Обліково-фінансові аспекти підприємницької діяльності : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 трав. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2020. – C. 39–41.