Синергетика, мехатронiка, телематика дорожнiх машин i систем у навчальному процесi та науцi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Синергетика, мехатронiка, телематика дорожнiх машин i систем у навчальному процесi та науцi : програма мiжнарод. наук.-практич. конф. (16 березня 2017 р.) [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2017. - 16 с.