Аутсорсинг vs інсорсинг: прийняття рішення щодо вибору в сфері проєктного управління

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Григус, О. О. Аутсорсинг vs інсорсинг: прийняття рішення щодо вибору в сфері проєктного управління / О. О. Григус // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, м. Харків, 17 листоп. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – C. 237–240.