Тенденції та стратегічні напрямки розвитку ринку ресторанних послуг в Україні

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ковбасюк, Ю. М. Тенденції та стратегічні напрямки розвитку ринку ресторанних послуг в Україні / Ю. М. Ковбасюк, Л. Г. Коваленко // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : зб. матеріалів ІІ всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 26 жовт. 2016 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – С. 35–37.