Загальні засади проведення внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ярош, Ю. В. Загальні засади проведення внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві / Ю. В. Ярош, Н. В. Овчарова // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : зб. матеріалів ІV всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 листоп. 2018 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2018. – С. 436–439.