ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ РУХУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розроблено узагальнену систему та граф-модель, що містить множину факторів, які можуть значною мірою вплинути на курсову стійкість руху легкового автомобіля. Виконано аналіз різних шляхів на граф-моделі, які можуть обумовити покращення стійкості руху.

Опис

Ключові слова

узагальнена система, граф-модель, курсова стійкість руху, обобщённая система, граф-модель, курсовая устойчивость движения, generalized scheme, graph-model, course-keeping stability

Бібліографічний опис

Макаров, В. А. До питання аналізу курсової стійкості руху легкового автомобіля / В. А. Макаров // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2012. – Вып. 31. – С. 13-17

Зібрання