ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕТАНОЛУ НА ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Досліджено залежності зміни ціни використаного бензину в паливних сумішах залежно від процентного вмісту в ньому біоетанолу. Для прийнятих цін на бензини і біоетанол із проведених досліджень випливає, що зі збільшенням процентного вмісту біоетанолу в еквівалентному паливі до 80 % досягається збільшення економічної ефективності, завдя-ки використання низькооктанового бензину, і, в результаті, вартість отриманого палива знижується від 5,8 % до 30 %.

Опис

Ключові слова

відновлювані джерела, біоетанол, паливо, екологія, ефективність, економія, возобновляемые источники, биоэтанол, топливо, экология, эффективность, экономия, renewable energy sources, bioethanol, fuel, ecology, efficiency, economy

Бібліографічний опис

Економiчна ефективнiсть використання бiоетанолу на двигунах внутрiшнього згоряння / Козак Ф. В., Мельник В. М., Прунько I. Б., Войцехiвська Т. Й. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 42. - С. 22-28

Зібрання