Спосiб рекуперацiї енергiї автотранспортного засобу

Анотація

Спосіб рекуперації енергії автомобільного засобу автотранспортного засобу за рахунок перетворення механічної енергії автотранспортного засобу в електричну за допомогою електромагнітного перетворювача, який відрізняється тим, що рекуперації підлягає механічна енергія вертикальних коливань корпусу автотранспортного засобу, а як електромагнітні перетворювачі використовуються демпфери підвіски з електромагнітними зв'язками.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби

Бібліографічний опис

Пат. 84943 Україна, МКИ B60K 6/00. Спосiб рекуперацiї енергiї автотранспортного засобу / Бажинов Олексiй Васильович, Сєрiков Георгiй Сергiйович, Сєрiкова Iрина Олексiївна, Панiкарський Олександр Сергiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Бажинов Олексiй Васильович, Сєрiков Георгiй Сергiйович, Сєрiкова Iрина Олексiївна, Сєрiков Георгiй Сергiйович, Панiкарський Олександр Сергiйович. - N u 2013 03977 ; заявл. 01.04.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. N 21. - 4 с.

Зібрання