Енергозберігаючі технології на транспорті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Енергозберiгаючi технологiї на транспортi : метод. вказiвки до лаборатор. робiт та самост. роботи для студентiв денного та заочного навчання за спец. 141 "Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка" [Електронний ресурс] / А. В. Гнатов ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2021. - 65 с.

Зібрання