Дослідження впливу ризиків вимірювальної лабораторії підприємства на якість технологічних вимірювань

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі проведено аналіз ризиків процесу калібрування засобів вимірювань геометричних величин методом «краватка- метелик». Складено реєстр цих ризиків. Проведено їх експертне оцінювання, на основі якого побудовано теплову карту ризиків та відповідний план реагування на них. Розроблено програму дій щодо створення системи управління ризиками у метрологічній лабораторії. На підставі аналізу наявних нормативних документів щодо менеджменту ризику та проведених досліджень, складено інструкцію щодо створення реєстру ризиків у метрологічній лабораторії на процес калібрування засобів вимірювань. Дипломна робота містить обґрунтування доцільності запровадження елементів системи менеджменту ризику з метою підвищення якості вимірювань.

Опис

Ключові слова

калібрування, реєстр ризиків, система менеджменту вимірювання, менеджмент ризику, якість вимірювання

Бібліографічний опис

Блізно, О. Є. Дослідження впливу ризиків вимірювальної лабораторії підприємства на якість технологічних вимірювань : дипломна робота ... магістра : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Блізно Олександр Євгенійович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 83 с.