ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА ОДЕСИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто критерії оцінки планувальних схем вулично-дорожньої мережі. Проведено дослідження та порівняння з нормативними значеннями щільності вулично-дорожньої мережі та коефіцієнта непрямолінійності міста Одеси.

Опис

Ключові слова

критерій, планувальна схема, вулично-дорожня мережа, коефіцієнт непрямолінійності, щільність, топологічна схема, критерий, планировочная схема, улично-дорожная сеть, коэффициент непрямолинейности, плотность, топологическая схема, criteria, planning scheme, street-road network, coefficient of indirectness, density, topological scheme

Бібліографічний опис

Мироненко, С. В. Дослідження транспортної структури міста Одеси / С. В. Мироненко, А. С. Венгер // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 105–109.

Зібрання