Розробка математичних критеріїв оцінки якості діагностування циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі аналізуються можливість застосування різних математичних моделей та крітерієв оцінювання якості відповідно до проблем сучасної діагностики автомобіля. Розглядається найбільш складний об’єкт діагностики автомобіля – двигун внутрішнього згоряння та особливо навантажені його елементи, які входять до циліндро-поршневої групи. Запропоновані критерії оцінки якості діагностування циліндро-поршневої групи. Показана можливість представлення показників якості в багатомірному просторі, в якому кожна мірність відповідає певній групі властивостей. Для надання комплексної оцінки описаний ряд показників властивостей якості, що мають певну формалізовану інтерпретацію і дозволяють більш об’єктивно, інформативно та однозначно отримати діагностичне заключення щодо функціювання складних технічних об’єктів.

Опис

Ключові слова

якість, показники якості, безпека, кількісна оцінка якості, транспортні засоби, телематика, ергономічність, експертиза, quality, quality indicators; safety, quantitative assessment of quality, vehicles, telematics, ergonomics, education

Бібліографічний опис

Сараєва, І. Ю. Розробка математичних критеріїв оцінки якості діагностування циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля / І. Ю. Сараєва, О. Е. Хрулєв, О. М. Воробйов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – Вип. 22. – С. 92–103.

Зібрання