Перспективи використання доповненої реальності в автомобільній галузі

Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті наведено огляд існуючих методів взаємодії з доповненою реальністю за допомогою смартфону, розглянуті перспективи використання доповненої реальності в автомобільній галузі. Проаналізовані практичні інструменти створення та розробки контенту для доповненої реальності та запропоновано найбільш доцільні сфери використання.

Опис

Ключові слова

автомобільна галузь, доповнена реальність, багатошарова модель, смартфон, контент, додаток, automobile transport, augmented reality, multi-layered model, smartphone, content, application, автомобильная отрасль, дополненная реальность, многослойная модель, приложение

Бібліографічний опис

Шуляков, В. М. Перспективи використання доповненої реальності в автомобільній галузі / В. М. Шуляков, В. І. Фастовець // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2019. - Вип. 15.

Зібрання