Апаратна реалізація формувачів синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно - імпульсної модуляціЇ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто апаратурна реалізація формувачів синусоїдального фазного струму навантаження асинхронного двигуна, що базується на використанні широтно-імпульсної модуляції.

Опис

Ключові слова

асинхронний двигун, перетворювач частоти, широтно - імпульсна модуляція, синусоїдальний струм, силовий напівміст, асинхронный двигатель, преобразователь частоты, широтно - импульсная модуляция, синусоидальный ток, силовой полумост, asynchronous motor, inverter, PWM, sinusoidal current, half bridge power

Бібліографічний опис

Кальянов, Г. К. Апаратна реалізація формувачів синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно - імпульсної модуляціЇ / Г. К. Кальянов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 9.

Зібрання