Газовий двигун внутрiшнього згоряння, конвертований з дизеля

Анотація

Газовий двигун внутрішнього згоряння, конвертований з дизеля, що містить робочі циліндри, в яких розташовано поршні з камерами згоряння, а над циліндрами встановлено головку з клапанами, які забезпечують регулювання потоків газоповітряної суміші та відпрацьованих газів, який відрізняється тим, що в головці поршня виконано камеру згоряння у вигляді зрізаного конуса, і лінія зрізу та його бічна поверхня стикуються з округленими поверхнями, верхня частина головки поршня також виготовлена у вигляді зрізаного конуса, причому стик бічних поверхонь обох зрізаних конусів має округлену форму.

Опис

Ключові слова

двигуни автомобiльнi, газовi

Бібліографічний опис

Пат. 81552 Україна, МКИ F02B 23/06 (2006.01), F02B 23/08 (2006.01). Газовий двигун внутрiшнього згоряння, конвертований з дизеля / Абрамчук Федiр Iванович, Манойло Володимир Максимович, Кабанов Олександр Миколайович, Салдаєв Сергiй Васильович, Липинський Михайло Сергiйович, Кузьменко Анатолiй Петрович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Абрамчук Федiр Iванович, Манойло Володимир Максимович, Липинський Михайло Сергiйович. - N u 2012 12862 ; заявл. 12.11.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. N 13. - 4 с.

Зібрання