Аналіз методів оцінки паливної економічності автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуті існуючі методи паливної економічності автомобілів. Проведений аналіз їздових циклів: європейського NEDC, японського JC08В, українського ГОСТ 20306-90 та циклу, який використовується на території США FTP 75. Наведені висновки.

Опис

Ключові слова

паливна економічність, джерело витрати палива, середня витрата палива, споживчі якості автомобіля, питома витрата палива, топливная экономичность, источник расхода топлива, потребительские качества автомобиля, удельный расход топлива, средний расход топлива, fuel efficiency, a source of fuel, consumer qualities vehicle fuel consumption, average fuel consumption

Бібліографічний опис

Борисенко, А. О. Аналіз методів оцінки паливної економічності автомобілів / А. О. Борисенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 5.

Зібрання